Grundet travlhed er der p.t. lukket for opstart af nye forløb

Privat talepædagog: Få HJÆLP TIL DIT BARNS UDTALEVANSKELIGHEDER   

VELKOMMEN TIL 
TALEBOBLERNE

Har dit barn problemer med at udtale sprogets lyde korrekt?
Og ønsker du en effektiv og fagligt velfunderet talepædagogisk
indsats? Ja, så er et forløb hos TALEBOBLERNE måske løsningen.
Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om dit barns udfordringer.
 
Bedste hilsner fra Jane Eland, privat talepædagog/logopæd   

Talepædagog Jane Eland

Hvorfor vælge en privat talepædagog?

Der findes rigtig mange dygtige talepædagoger – eller logopæder, som de også kaldes – i det offentlige system. Men i flere kommuner er ressourcerne desværre blevet så knappe, at børnene ikke får tilstrækkelig hjælp i rette tid. Dette er uheldigt, da vi i dag ved, at en tidlig og effektiv indsat er af afgørende betydning for et barn med udtalevanskeligheder. Jo før barnet får hjælp, desto bedre kan det blive forstået af omgivelserne og desto bedre forudsætninger har barnet for at lære at læse, når det kommer i skole.

Som privat talepædagog kan jeg tilbyde:

Z

Et tæt og fleksibelt samarbejde med jer i centrum

Z

Tidlig og intensiv indsats baseret på nyeste forskning

Z

Engagement, nærvær og god tid

Lær sprog og tale gennem leg

Fra tidligere forældre

“På kun et år har Jane formået at lære min to tvillingedrenge korrekt udtale. Drengene havet tidligere været igennem et længevarende forløb uden fremgang i en anden kommune og havde mistet selvværd og mod. Jane etablerede lynhurtigt kemi med drengene og engagerede sig i et omfang med begejstring og faglighed, som ikke er set før. Drengene glæder sig altid til undervisningen. Jane er fagligt meget kompetent, har stor pædagogisk forståelse og underviser med smil, glæde og begejstring.”

Annette,

mor til Cornelius og Marcus på 7 år

Fleksible Forløb

Ikke to børn – og ikke to familier – er ens.
Og derfor bør de talepædagogiske forløb heller ikke være det.
Sammen tilrettelægger vi den indsats, der bedst kan afhjælpe netop dit barns udtalevanskeligheder – og samtidig tilgodese jeres ønsker og behov.
Elementerne herunder kan indgå i et skræddersyet forløb hos TALEBOBLERNE.    

w

Grundig undersøgelse

En grundig afdækning af barnets udtalevanskeligheder – og eventuelt andre sproglige vanskeligheder – er afgørende for en målrettet indsats. Den indledende undersøgelse består typisk af samtale med fokus på barnets situation (anamnese), iagttagelse og analyse af barnets spontantale samt testning.

w

Skriftlig rapport

Resultaterne af den indledende undersøgelse kan formidles til jer mundtligt og/eller i en skriftlig logopædisk rapport. Med den skriftlige rapport får I en udførlig beskrivelse af de afdækkede problematikker samt en anbefaling af den talepædagogiske indsats, der kan afhjælpe barnets udtalevanskeligheder.  

w

Vejledning af forældre

   Ved lettere udtalevanskeligheder – typisk i form af mindre fonologiske forsinkelser – kan en enkelt eller et par vejledningssessioner være tilstrækkelige. Her får I hjælp til selvhjælp – nemlig vejledning og værktøjer, så I kan understøtte jeres barns udvikling af korrekt udtale gennem sjove lege og spil.  

w

Individuel undervisning

Ved mere omfattende udtalevanskeligheder anbefales ét eller flere undervisningsforløb, hvor I forældre er helt centrale medspillere. Den optimale undervisningsform er således forældre-/barn-lektioner, der kan foregå hos jer eller hos mig. For at sikre den størst mulige fremdrift i forløbet, er der hjemmearbejde mellem hver lektion. 

w

Tværfagligt samarbejde

Nære fagpersoner, fx pædagoger og lærere, er velkomne til at deltage i møder og vejledningssessioner i det omfang, I er interesserede heri.  Jeg deltager også gerne i tværfaglige møder med fx støttepædagog, psykolog, ergoterapeut og/eller fysioterapeut, hvis der allerede er etableret et tværfagligt netværk omkring jeres barn. 

w

Sproggrupper og workshops

I perioder tilbyder TALEBOBLERNE også sproggrupper og workshops med fokus på sprogets lydside – på fonologisk opmærksomhed. Vi spiller, danser og leger blandt meget andet med at rime, med at hoppe og klappe stavelser og med at lytte til bogstavernes lyde. Alt sammen aktiviteter, der forbereder dit barn på at lære at læse. 

Talepædagogens værktøjskasse: Byg sneglens hus
Talepædagogens værktøjskasse: Klap stavelser i dyrenes navne
Talepædagogens værktøjskasse: Hvilken sproglyd kan du høre
Talepædagogens værktøjskasse: Lyt til lyden

Læring gennem leg

Det kræver ofte en ihærdig og vedholdende indsats fra både barn, forældre og talepædagog at komme i mål med et udtaleforløb. Men selv om der skal arbejdes , skal det også være sjovt.  Derfor prioriterer jeg højt at tilrettelægge aktiviteter og spil, der er legende og vækker barnets begejstring.       

 

Talepædagogens værktøjskasse: Byg et lydtårn

“En logo … hva’ for noget? “
 Måske er du endnu ikke stødt på stillings-betegnelsen logopæd men kender til betegnelser som talepædagog, tale-/hørelærer eller talekonsulent.
En logopæd er dybest set det samme – nemlig én, der med udgangspunkt i en godkendt uddannelse arbejder med diagnosticering og behandling af sprog- og talevanskeligheder. Betegnelsen logopæd bruges stadigt mere for at undgå de mange andre – og til tider forvirrende – stillingsbetegnelser.   

Gratis og uforpligtende
samtale 

En bobler er, ifølge Den Danske Ordbog, nogen eller noget der (...) ventes at få et meget snarligt gennembrud. Skal dit barn også være en talebobler? 
Ring, skriv eller udfyld formularen herunder, hvis du er interesseret i en indledende samtale om dit barns udfordringer og behovet for talepædagogisk bistand.
Jeg kontakter dig pr. telefon hurtigst muligt.